TRA CỨU NGUYỆN VỌNG 2, 3 năm 2013

nguyen-vong-2,-3-nam-2013

TRA CỨU NGUYỆN VỌNG 2, NGUYỆN VỌNG 3 NĂM 2013

Để tra cứu nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 của trương bạn đăng ký chính xác nhất
tin diem thiSoạn tin:
DTD NV2 Mã trườnggui tra diem thi 2011 8677

Ví dụ: Để xem điểm nguyện vọng 2 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2013 chi tiết theo khối thi, theo ngành
soạn tin: DTD NV2 BKA gửi 8677

Hotline: 099 555 83 83 Điểm thi theo Bộ GD&ĐT

 
BẢNG MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2013 THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã Trường

TÊN TRƯỜNG

BẢNG MÃTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI AN NINH THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2013 THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã Trường

TÊN TRƯỜNG

BẢNG MÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2013 THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN TRƯỜNG

MÃ TRƯỜNG

Quay lại Trang chủ