TRA CỨU NGUYỆN VỌNG 2, 3 năm 2015

nguyen-vong-2,-3-nam-2015

TRA CỨU NGUYỆN VỌNG 2, NGUYỆN VỌNG 3 NĂM 2015

Để tra cứu nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 của trương bạn đăng ký chính xác nhất
tin diem thiSoạn tin:
DTD NV2 Mã trườnggui tra diem thi 20138677

Ví dụ: Để xem điểm nguyện vọng 2 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2015 chi tiết theo khối thi, theo ngành
soạn tin: DTD NV2 BKA gửi 8677

Hotline:096 362 0531 Điểm thi Đại Học Cao Đẳng

 
BẢNG MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2015 THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã Trường

TÊN TRƯỜNG

BẢNG MÃTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI AN NINH THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2015 THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã Trường

TÊN TRƯỜNG

BẢNG MÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2015 THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN TRƯỜNG

MÃ TRƯỜNG

Quay lại Trang chủ